Potilasturvallisuus

Kun hoidon pitää olla turvallista, meillä se on Suomen turvallisinta. Pyrimme täydellisyyteen, mutta miljoonien hoitotapahtumien joukkoon mahtuu myös epäonnistumisia. Toivomme ja kannustamme, että ne nostetaan esiin, koska vain siten voimme kehittyä.

Haluamme, että meihin voi luottaa ja että potilas tuntee omakohtaisesti, että meillä on turvallista olla potilaana.

Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen tiennäyttäjä

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja on osa hoidon laatua.

Turvallinen ja hyvä hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Siinä hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö ja tiedonkulku hoitoon osallistuvien tahojen, potilaiden ja omaisten välillä on saumatonta. Toiminnassa huomioidaan henkilöstön hyvinvointi ja riittävät toimintaedellytykset hyvän hoidon antamiseen.

Olemme tehneet määrätietoista potilasturvallisuuden kehittämistä toistakymmentä vuotta.

Olemme edelläkävijöitä ja haluamme vahvistaa asemaamme potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen tiennäyttäjänä.

  • Vuoden 2019 aikana aiomme perustaa Potilasturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskuksen. Jonka kautta haluamme olla vahva toimija Suomessa kehittämään potilasturvallisuutta ja tutkimusta.
  • Haluamme kertoa muillekin, miten meillä potilasturvallisuutta on kehitetty. Esittelemme tuloksiamme ja ideoitamme erilaisissa kongresseissa: tavoitteena on, että postereita on esillä kongresseissa ja seminaareissa kuusi kertaa vuodessa.
  • Käytännön työn kehittämiseksi tarvitaan vankkaa tieteellistä näyttöä. Siksi tuemme potilasturvallisuuden tutkimusta rahallisesti. Potilasturvallisuustutkimukseen varaamme 50 000 € / vuosi.
  • Olemme hakemassa potilasturvallisuuden professuuria yhdessä Turun yliopiston kanssa.
  • Pyrimme lisäämään potilasturvallisuusosaajien määrää.