Kilpailukyky ja kustannustehokkkuus

Vertailemme tehokkuutta ja tuotantomalleja vastaavien sairaaloiden kanssa. Ylläpidämme jatkuvaa keskustelua konkreettisista tehostamistoimenpiteistä.

LEAN-filosofiaa hyödynnetään sekä tilojen käytössä että toiminnassa. Toimintaprosesseista poistetaan turhat ja ylimääräiset vaiheet. Huonokuntoisista tiloista luovutaan, uusia tiloja rakennetaan sekä uudistetaan niin, että jokainen neliömetri hyödynnetään tehokkaammin kuin vanhoissa tiloissa.

Toimenpiteet

  • Säännöllinen benchmarking, tehokkuuden ja tuotantoprofiilin vertailu vastaavien sairaaloiden kanssa.
  • Jatkuvaa keskustelua konkreettisista tehostamistoimenpiteistä
  • Tarkoituksettomat tilat poistetaan käytöstä ja pienempiä tiloja hyödynnetään tehokkaammin Lean-filosofian mukaisesti, tilannetta seurataan jatkuvasti vuoden aikana
  • Asiakkaat ja potilaat kokevat, että he haluavat tulla meille laadun takia, panostamme ammattitaitoisesti kohtaamiseen ja laatuun, meidän oma käyttäytymisemme ja esiintymisemme on kilpailussa muiden sairaaloiden kanssa kaiken A ja O
  • Panostus Pietarsaaren potilasvastaanottoihin ja lääkäritarjontaan, osana oman alueen potilaiden suosittelua meidän tarjoamaan hoitoon
  • Markkinointi otetaan keskeiseksi osaksi strategiaamme