Kaksikielisyys voimavarana

Olemme aidosti kaksikielinen sairaala, johtuen vahvasti siitä, että lähes puolet henkilökunnastamme puhuu ruotsia äidinkielenään. Olemme ainoa sairaala Suomessa, jossa molemmat kotimaiset kielet ovat täysin tasavertaisia. Pyrimme toiminnassamme aina kommunikoimaan potilaan valitsemalla kielellä. Henkilökuntamme keskuudessa kaksikielisyys on vahvuus ja rikkaus, jota hyödynnämme oppimalla toinen toisiltamme.

Meillä harjoitteluun tuleva opiskelija tai erikoistuva lääkäri saa kielikylvyn kaupan päälle - ja on siitä tyytyväinen. Oma kielenopettajamme turvaa työajalla tapahtuvan kielen opiskelun mahdollisuuden. Kielen käyttäminen ja opiskelu on luonnollista ja työhön soveltuvaa.

Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyöntiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteistyötä

Kannustamme henkilökuntaamme aktiiviseen kielenkäyttöön. Monipuolinen kielitaito ja molempien kotimaisten kielten hallinta antaa meille etulyöntiaseman, jota haluamme jatkuvasti kehittää ja hyödyntää. Kotimaisten kielten lisäksi sairaalamme kansainvälisyys näkyy siinä, että henkilökuntamme joukosta löytyy yhteensä 40 eri kielen osaajaa. Yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, kieli ei ole meille ongelma, vaan vuorovaikutustilanteet ovat meille kaikilla tasoilla mutkattomia.

Seuraamme kaksikielisyyden toteutumista muun muassa seuraavilla mittareilla:

  • Potilaspalautteet, joissa on annettu palautetta kielestä
  • Henkilöstön kielijakauma
  • Henkilöstökyselyiden tuloksia analysoimme myös kielellisestä näkökulmasta
  • Mediaseurannassa positiiviset uutiset kaksikielisyydestä

Kielikoulutuksen saralla etsimme uusia innovatiivisia oppimismenetelmiä perinteisen kieltenopetuksen rinnalle. Opetus räätälöidään erikoisala- ja ammattiryhmäkohtaiseksi.

  • Kielitutkintoon tähtääviä preppauskursseja järjestetään vuosittain
  • Uusia menetelmiä työssä tapahtuvan suullisen kielen oppimiseen otetaan käyttöön, esimerkiksi:
    → Kielikoutsi –menetelmä, jonka käyttöä laajennetaan eri yksiköissä
    → Kuinka sanotaan? –projekti, jossa yksikkötasolla koostetaan hoitotyönsanastovihkosia