Laajan päivystyksen keskussairaala

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut alueensa väestölle. Piiri muodostuu Pohjanmaan rannikkoalueen kaksikielisistä, ruotsinkielisistä ja suomenkielisistä kunnista. Alue ulottuu Luodon kunnasta pohjoisessa Kristiinankaupunkiin etelässä. Väestömäärä on noin 170 100 henkeä, ja heistä 51 % puhuu ruotsia, vajaa 45 % suomea ja noin 4 % jotain muuta kieltä äidinkielenään.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka omistaa 13 jäsenkuntaa, on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1991.

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri koostuu yhdestä sairaalasta, joka ylläpitää toimintaa Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Sairaala tarjoaa palveluja monella erikoissairaanhoidon alalla, joita tukevat useat palveluyksiköt.

VKS 2025 -ohjelma on Vaasan keskussairaalan strateginen tulevaisuuden suunnitelma, jonka avulla turvataan alueen väestölle laadukas ja tehokas erikoissairaanhoito tulevaisuudessa.

Toimintamme ohjaavia arvoja ovat: asiakaslähtöisyys, ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

Vuoden 2019 aikana aiomme perustaa Potilasturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskuksen, jonka kautta haluamme olla vahva toimija Suomessa kehittämään potilasturvallisuutta ja tutkimusta.

Vaasan keskussairaalassa keskitymme hoitamaan ihmistä. Meille turvallinen hoito on sydämen asia. Haluamme antaa parasta mahdollista hoitoa sitä tarvitseville. Olemme tutkitusti yksi Suomen parhaista sairaaloista ja meille tärkeintä on kehittyä – koko ajan.

Vaasan keskussairaala on laajasti päivystävä keskussairaala.