Hyvinvoiva henkilöstö

Oma henkilökuntamme on tärkein voimavaramme ja kaikkien strategisten tavoitteiden avaintekijä. Korostamme työntekijöidemme merkityksellisyyttä ja haluamme, että heistä jokainen viihtyy omassa työssään. Kun henkilökunta viihtyy työpaikallaan, tietää tekevänsä arvokasta ja merkityksellistä työtä – hän ilmaisee sen myös ulospäin. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että henkilökuntamme haluaisi suositella Vaasan keskussairaalaa sekä hoito- että työpaikkana.

Suunnittelemme, kehitämme ja koordinoimme henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavaa toimintaa moniammatillisesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työ johtaa konkreettisiin toimenpideohjelmiin ja toimintoihin.

Moniammatillinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä kehitystyö, on asetettu ja aloittanut työnsä.

Kehitämme henkilöstön hyvinvointia ja seuraamme sitä erilaisilla mittareilla. Omien kyselyiden lisäksi erityistä painoarvoa annetaan Työterveyslaitoksen tekemälle sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukselle.

  • Panostamme laajasti kehitystyöhön, jotta olisimme vetovoimainen sairaala. Kehittämisellä, opetuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli toiminnassamme, ja osaamisen kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti toiminnan tarpeiden mukaan. Nuorten Lääkärien Yhdistys on asettanut koulutussairaalat paremmuusjärjestykseen vuonna 2017, jolloin Vaasan keskussairaala sai parhaan arvosanan nuorten lääkäreiden erikoistumispaikkana.
  • Esimiesten johtamistaidot ovat ratkaisevia henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Kannustamme esimiehiämme interaktiiviseen johtamistyyliin, jossa henkilöstön osallistuminen, avoin vuorovaikutus ja viestintä ovat tärkeitä osa-alueita. Esimiehet ja yksiköiden henkilöstö laativat yhteiset pelisäännöt ja kehityssuunnitelmat henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.
  • Luomme turvallisen ja terveellisen työympäristön hyvän työsuojelun, turvallisuusohjelman ja toimivan työterveyshuollon avulla. Ehkäisevässä työterveyshuollossa lisätään yhteistyötä fysioterapia- ja psykologipalveluiden osalta.