Hoitotulokset

Meillä annetun hoidon laatu kuuluu parhaiden joukkoon Suomen keskussairaaloista. Aiomme pysyä kärkisairaaloiden joukossa jatkossakin. Meille on kunnia-asia parantaa potilaan elämänlaatua vaikeassakin tilanteessa. Teemme kaikkemme, jotta hoito onnistuu ja pystymme olemaan luottamuksen arvoisia.

Vaasan sairaanhoitopiirissä ollut käytössä vuodesta 2005 alkaen Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS). Laatuohjelman käyttöönottaneessa organisaatiossa sitoudutaan laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön. Meille on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelun laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus vuosina 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2019. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta. Uusin laaduntunnustuksemme on voimassa 26.9.2022 asti.

SHQS-laatuohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Kehitystyössä on ollut mukana lukuisia suomalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Laatujärjestelmän ulkoinen auditointi on yksi osa meillä järjestettävää arviointia. Muita säännöllisiä arviointimenettelyjä ovat esimerkiksi sisäiset auditoinnit ja itsearvioinnit.

Potilasturvallisuuden tasoa kuvaa myös korvattujen potilasvahinkojen määrä: Potilasvakuutuskeskus tilastoi sairaanhoitopiirien korvattujen vahinkojen lukumääriä ja korvausvastuita. Vaasan sairaanhoitopiiri on parhaalla sijalla vertailussa, kun määrät suhteutetaan sairaanhoitopiirin asukaslukuun.

STRATEGINEN TAVOITE:

Hoitotuloksemme ovat todennetusti maan huippuluokkaa

Pysyäksemme maan kärkisairaaloiden joukossa kehitämme hoitoamme ja seuraamme hoidon tuloksia useilla eri mittareilla.

PERFECT-hanke

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PERFECT-hankkeessa seurataan erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. Olemme olleet PERFECT-hankkeen vertailussa jatkuvasti kärkisijoilla ja tavoitteenamme on pysyä siellä.

Seuraamme PERFECT-hankkeesta erityisesti näitä mittareita:

  • Aivoinfarktin saaneista potilaista 90 päivän aikana menehtyneet
  • Sydäninfarktin saaneista potilaista 90 päivän aikana menehtyneet
  • Lonkkamurtuman saaneista potilaista 90 päivän aikana menehtyneet

Vaikuttavuustutkimus näiden kolmen sairauden osalta vuosien 2001–2016 aikana:

  • Aivoinfarktin saaneiden kuolleisuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin maan toiseksi alhaisin.
  • Lonkkamurtuma- ja sydäninfarktikuolleisuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin maan alhaisin.
  • Sydäninfarktikuolleisuus on miltei joka vuosi ollut maan alhaisin.
  • Kaikkien kolmen sairauden kuolleisuuden keskiarvo on 2000-luvulla ollut maan alhaisin
  • Vuositasolla Vaasan keskussairaalan kuolleisuusluvut ovat 8 vuotena 16:sta olleet maan alhaisimmat.

Kliininen tietoallas

Haluamme saada jatkuvasti uusinta tietoa ja hyödyntää sitä tehokkaasti hoitokäytännöissä. Tietoallas on useista eri tietolähteistä saatavien erilaisten tietomuotojen säilytykseen, rikastamiseen ja kehittämiseen tarkoitettu yhteinen datavaranto. Otamme kliinisen tietoaltaan osaksi hoitokäytäntöjemme kehittämistä portaittain niin, että vuonna 2019 aloitamme syöpähoitoja koskevan kliinisen tietoaltaan käytön.

Lisäksi

  • BCB laaturekisterit ovat alansa huippuosaajien laatimia rekistereitä, joiden avulla voidaan seurata hoitokäytäntöjä ja saavutettuja hoitotuloksia. BCB laaturekistereiden käytön laajentaminen on tärkeää saadaksemme hoitotuloksista ja vaikuttavuudesta ajantasaista tietoa. Laaturekistereiden tiedoista voidaan jatkossa myös saada sairaaloiden välistä vertailutietoa, mutta vertailutietojen käyttö vaatii osallistuvien sairaaloiden lupaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatimassa laaturekisteiden käytöstä kansallista ohjeistusta ja käytäntöä 2019. Otamme käyttöön BCB laaturekistereistä lasten reumarekisterin vuonna 2019.
  • Osaamisen ylläpitäminen ja varmistaminen ovat sisäänrakennettu SHQS laatujärjestelmään. Tiedostamme toimintaympäristön ja hoitokäytäntöjen muutosten olevan ominaista terveydenhuollossa ja olemme aktiivisesti tutkimassa parempia hoitomenetelmiä ja haemme tietoa globaalisti tuottaaksemme parhaat mahdolliset palvelut lähellä potilasta.