Hoidon ja palvelun kokonaisvaltaisuus

Potilasturvallisuustyön myötä olemme havainneet, että kun potilaalla on hoitosuhde usean eri tahon kanssa, tieto ei välttämättä kulje niin hyvin kuin olisi mahdollista. Terveydenhuollossa yleinen ongelma on rakenteellinen erillisyys, mikä aiheuttaa pahimmillaan asiakkaan pompottelua hoitavalta taholta toiselle. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että potilas ja asiakas nähdään kokonaisuutena ja hänen eri toimijoita koskevat sairautensa ja ongelmansa hoidetaan yhtenäisenä kokonaisuutena.

Haluamme kuunnella potilasta hänen koko hoitopolkunsa ajan ja jokaisella eri taholla, jotta hän saisi parasta mahdollista hoitoa ja eheän kokemuksen asiakkaanamme.

Jotta asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu olisi mahdollista, aiomme toteuttaa nämä kehittämiskohteet:

Pohjanmaan hyvinvointialueen mallin valmistelu

Yhtenäinen palvelukokonaisuus perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon asiakkaille on valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena. Pohjanmaalla halutaan varmistaa, että tavoite saavutetaan, vaikka uudistus ei valtakunnallisesti etenisi tämänhetkisen aikataulun mukaan.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellinen integrointi etupainotteisesti

Kansallisten ja kansainvälisten mielenterveys- ja päihdestrategioiden yhtenä tavoitteena mielenterveys- ja päihdepalvelujen integrointi. Päihdeongelmia on hoidettu tavallisesti perusterveydenhuollossa. Mielenterveysongelmilla ja päihteiden väärinkäytöllä on kuitenkin usein yhteys, jonka huomioiminen hoidossa mahdollistaisi hoidon kokonaisvaltaisuuden. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon psykiatriaan liittyvät palvelut on myös luonnollisesti järkevintä yhdistää, jotta kokonaisuus palvelee eheästi ja tehokkaasti sekä asiakkaita että ammattilaisia.

Olemme käynnistäneet mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistämisen suunnittelun jo Vaasan kaupungin kanssa ja tavoitteena on saada myös muita maakunnan kuntia mukaan.

H-uudisrakennus - toiminnallista integraatiota

H uudisrakennus pohjautuu VKS2025 –strategiaan toiminnanmuutoksena ja rakennuskannan päivittämisenä. Rakennuksen avulla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen. Uusi rakennus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita.  Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta.  Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi.  Niin asiakkaille kuin henkilökunnalle rakennetaan terveet ja turvalliset tilat.

Case Manager

Potilaan tarina pitää kuunnella loppuun asti, jotta saadaan selville kaikki syyt, joiden takia hän on hakeutunut hoitoon. Taustalla saattaa olla muutakin kuin yksi sairaus tai oire ja ne kaikki vaikuttavat toipumiseen ja kotona pärjäämiseen. Case manager kulkee asiakkaan rinnalla koko hoitoketjun ajan ja kokoaa yhteen eri yksiköiden ja toimijoiden ammattilaiset, joiden kanssa asiakkaalla on hoitosuhde. Case manager on aktiivisessa kontaktissa asiakkaan kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteen perusteella.

  • Case manager -kontaktit lisääntyvät 10 % vuosittain
  • 1 Case manager sataa (100) kontaktia kohden vuodessa
  • Intervention jälkeen käynnit erikoissairaanhoidossa laskevat