Digitaalisuus

Hoitoalan tai lääketieteen ammattilaisen ei aina ole välttämätöntä olla fyysisesti asiakkaan kanssa samassa tilassa. Sähköiset palvelut ovat tänä päivänä niin laadukkaita, että niiden hyödyntäminen terveydenhuollossa tarjoaa mahdollisuuden palvella maantieteellisesti eri paikasta käsin.

Sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää esimerkiksi ammattilaisten keskinäisessä konsultaatiossa ja kotona oleville asukkaille annettavassa tuessa. Me Vaasan keskussairaalassa otamme konkreettisia askeleita digitalisaation hyödyntämisessä asiakaspalvelussamme.

Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitalisaatiota hyödyntämällä

Mittarit

 • 2018–2019: Perusterveydenhuollon käyttämien etävastaanottojen ja etäkonsultaatioiden lukumäärä
 • 2019: Asiakkaan kokemus laadusta ja terveysvaikutuksista → kyselylomake vai haastattelu?
 • 2019: Henkilökunnan palaute palveluiden toiminnallisuudesta → kyselylomake vai haastattelu?

Toimenpiteet

 • Digitaalisen asiakasohjauksen tiekartta
 • Projektin tavoitteena on luoda konkreettinen viiden vuoden suunnitelma (tiekartta) sekä asiakkaille että henkilöstölle suunnattujen digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja käyttöönotosta Pohjanmaan maakunnassa. Projektista syntyy tuotoksia kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään synteesi nykytilasta, toinen vaihe on visiokuvaus ja viimeinen vaihe on digitaalisen asiakasohjauksen tiekartta 2018–2022.
 • Projektin aikana määrittelemme mittarit, joiden avulla tulevaisuudessa arvioimme digitalisaation onnistumista. Huomioimme mm. asiakkaan kokeman laadun, tuotannollisen laadun, kustannussäästöt ja terveysvaikutukset ja kliinisen laadun.
 • Toteutamme asiakaspolun palvelumuotoilun.
 • 2018 Aloitetaan 8-10 pilottiprojektia koskien videoyhteyden tai satelliittiyksikön avulla toteutettavaa etävastaanottoa ja etäkonsultaatiota
 • 2018 4 perusterveydenhuollon yksikköä osallistuu teledermatoskopian pilottiprojektiin – sähköinen konsultaatio teledermatoskopiakuvilla ihomuutoksista → arviointi kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen → päätös jatkosta
 • 2018 yleiset prosessit ja hoitoketjut videovälitteisestä teledermatoskopia-konsultaatiosta, etävastaanotosta ja etäkonsultaatiosta valmistuvat → 2018–2019  arviointi kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen → päätös jatkosta  (jokaisen palvelun kriteerit määrittelee vastuualueen asiantuntija)
 • 2018 valmistelevat työt suoraan asiakkaalle tapahtuvaa etävastaanottoa varten
 • 06–08 2019 Päätös etävastaanotosta ja etäkonsultaatiosta voidaan viedä rinnakkain perusterveydenhuoltoon ja laajentaa suoraan asiakkaille. Vastuualueiden asiantuntijat ottavat kantaa siihen, mille alueille nämä vastaanottomuodot soveltuvat. Lukumäärä? Tehdään paljon työtä sen eteen, että saadaan toimiva verkosto ja yhteistyö maakunnan eri hoitotoimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. (kutsukirjeet, koulutukset jne.)
 • Digitaaliset palvelut tulevat käyttöön Pohjanmaan kunnissa. Tässä vaiheessa ensimmäisten joukossa ovat aktiivisimmat toimijat. Jatkossa hyödynnetään saatuja kokemuksia kun toimia laajennetaan.
 • Yhteistyö ERVA-alueeseen kuuluvien palveluiden kanssa, kuten esimerkiksi ODA ja Virtuaalisairaala.